Gebouw reflectie door Harry van Zomeren

Gebouw reflectie

 

reflectie

zonlicht reflecteert in spiegelramen
tijdloos ochtend en avondlicht tezamen
donkerrode ramenstijlen omvatten
een glasheldere breekbaarheid van tegelijkertijd
binnenbuiten en buitenbinnen doorzicht
automatisch openen gaande oranje deuren
vanzelfontvangende mensenverwachtingen
vanzelfgaande tevredenheid als wensvervulling

bomenwachters van opzij in hun groene kledij
zijn als metafoor versteende omber in het sober
gevelmotief van oprijzend bomenlijnenspel
toelopende lijnen die elkaar dichterbij komen
in een verrassende ontmoeting van samenvallen
uiteenlopende lijnen van definitief afscheid nemen

gebouw van wisselwerkende hoedanigheden
waarin uitersten worden verkend
en onderkend als werkzaam samengevoegd
tot evenwichtige natuurlijke samenhang
de grijstegelvloer rondom neemt luchtatmosfeer op
luchtatmosfeer op haar beurt zalmkleurige
stenenuitstraling in harmonieus samenspel

dat mensen in dat bijzondere gebouw
zich steeds mogen realiseren
in verschillende gevoelssferen te verkeren
en te beseffen dat dit sferische gevoelgeheel
door hen bezield mag worden
in de ondeelbaarheid van zichzelf en de wereld
als natuurlijke harmonie

Portretschilderkunst Biografie weglaten Gedichten recent werk Kubussen Portretfase Advaita inspiratie diversen collages honden mensen bloemen aanspanning jachttaferelen KWPN hengsten