Fase 4: Aanzetten van de kleuren

In die fase worden de kleuren nog
sterker en de aanzetten nog krachtiger
geschilderd. De achtergrond krijgt
kleurtoetsen mee, die als het begin
van het latere punteren worden op
gebracht. In het portret gebeurt het
zelfde, om de levendigheid te bevor-
deren die gelijkenis dichterbij brengt.

Harry van Zomeren

Portretfase opbouw

Portretschilderkunst Biografie weglaten Gedichten recent werk Kubussen Portretfase Advaita inspiratie diversen collages honden mensen bloemen aanspanning jachttaferelen KWPN hengsten