Fase 7: Het voltooi-stadium

Ramana Maharshi door Harry van Zomeren

Met de volle aandacht wordt het portret-
schilderij in de eindfase bestudeerd.
Doelstellingen waren: voldoen aan een
treffende gelijkenis. Dat is in deze situatie
de kleurenfoto als voorbeeld zo dicht
mogelijk benaderen, met daarnaast de
steun van een video opname over het
leven van Ramana. De sfeer van stilte
en rust die door hem wordt uitgestraald
maakte diepe indruk. De gelaatsuitdruk-
kingen in de video konden daardoor beter
in het portret worden verwerkt. Bijvoor-
beeld: de mond ziet ontspannen, lippen
niet strak gesloten maar los: ze geven niet
de indruk te gaan spreken. Dit klopt met
de werkelijke situatie, hij sprak zelden.
Een ander voorbeeld is; de ogen zijn open
ondanks de zoninvloed. Dat betekent dat
voor hem bomen het zonlicht afschermen.
Op deze wijze is zijn vriendelijke rustige
transparante oogopslag goed te zien,
hetgeen de spiegel van het innerlijk bloot legt.
Transparanties, van een heel serene stilte sfeer.

Harry van Zomeren

Portretfase opbouw

Portretschilderkunst Biografie weglaten Gedichten recent werk Kubussen Portretfase Advaita inspiratie diversen collages honden mensen bloemen aanspanning jachttaferelen KWPN hengsten